Vanstad

« Tillbaka

I Vanstad finns ett hundratal invånare. Omgivningen är ett öppet jordbrukslandskap. Vanstad skrevs i gamla tider Vandstad och det tyder på att trakten var rik på vatten. Den år 1734 tillförordnande kyrkoherden Magnus Pontoppidan beskriver trakten som ”bevuxen med stor och tät skog och undervegetation av hassel och kratt så tät att barn som skulle hämta hem boskap gingo vilse och länge måste sökas”.
Vanstads kyrkby saknar idag butiker, däremot finns skola 0-3; en genuint gammaldags skolbyggnad med trappstensgavlar i handslagen tegel. Kyrkan ligger mitt i byn och det intilliggande församlingshemmet kan hyras för privata fester och sammankomster. Aktiva föreningar är idrottsföreningen, byalaget samt en del kyrkliga föreningar. I just Vanstad fann den välkände författaren Jacques Werup sitt fridfulla paradis.

Vanstad_hus

Stora Vanstadvägen 543 A-E, Vanstad

Klicka här för planritning

Radhus i ett plan med 5 lägenheter i storlekar om 2- och 3 r.o.k. Varje bostad har egen trädgårdstäppa, tvättstuga, förråd och parkeringsplats.

I personally find most video games boring because after dissertation help the initial learning levels the continued frequency of rewards actually becomes a turn off.

« Tillbaka