Äsperöd

« Tillbaka

Ett litet stationssamhälle som fick sitt uppsving efter järnvägens tillkomst under 1860-talet då stationssamhällena utvecklades, medan kyrkbyarna blev stillastående. I Äsperöd etablerades både bryggeri- och bränneriverksamheter. Spannmålshandel och slakteri är andra verksamheter som växte fram p.g.a. den stora kringliggande lantbruksbygden och ett tegelbruk sysselsatte också ett stort antal människor. Idag finns endast stationsbyggnaden och en perrong kvar som minner om den svunna järnvägsepoken.

En byggmarknad och en privat förskola är den service de drygt 200 invånarna erbjuds idag. I Äsperöd har under de senaste åren flera gallerier samlats och byn besöks flitigt vid Österlens årliga konstrunda under påskveckan. Bland sevärdheter kan nämnas Hörjelgården där Naturskyddsföreningen driver gammaldags lantbruk och sköter marken som det gjordes för ett par hundra år sedan.

Asperod_hus
Vetevägen 3 A-C, 8 A-B, Äsperöd

Här består bostäderna av enplans- radhuslägenheter om två respektive tre rum, uppförda 1991. Välutrustade lägenheter med bl.a. värmepumpar, golvvärme, stora trädgårdar, förråd och bra biluppställningsplatser. Lätt att handikappanpassa.

Then plot out the www.topadmissionessay.com increments that you’ll consider progressive successes, such as adding.

« Tillbaka