Allt om ditt boende

Nedan hittar ni all nödvändig information och förhållningsregler för allas trivsel i bokstavsordning.

 Akuta fel

 • Om det inträffar ett akut fel kontakta oss på 0417-21000. När vi inte har öppet når du vår jour på 072-505 83 12, det kan ibland dröja ett tag innan du kopplas fram men vänta kvar tills du får svar. Ej akuta ärende ber vi er att återkomma med när vi har öppet.

Andrahandsuthyrning

 • Om du som hyresgäst har beaktansvärda skäl att under en begränsad period hyra ut din lägenhet i andra hand kan du ha rätt till det. Beaktansvärda skäl kan vara att arbeta eller studera en tid på annan ort eller att pröva ett samboförhållande. För att få hyra ut i andra hand behöver du alltid få godkänt från oss. Hör av dig till oss på 0417-21000. Andrahandsuthyrningar är alltid tidsbestämda och prövas i varje enskilt fall. Vi godtar en andrahandsuthyrning i högst ett år.
 • Som förstahandshyresgäst är det alltid du som är ansvarig för lägenheten. Det gäller både ekonomiskt (att hyran betalas) och vid eventuella störningar och skador. Om din andrahandshyresgäst inte sköter sig kan det i värsta fall sluta med att du förlorar ditt hyreskontrakt.
 • Andrahandshyresgästen äger inte någon rätt att bo kvar i lägenheten efter andrahandsuthyrningens slut. Han eller hon äger heller ingen rätt att överta lägenheten.

Autogiro

 • Vi är inte anslutna till autogiro men om du önskar kan du via din bank göra en stående överföring på hyresbeloppet från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Ring gärna 0417-21000 så kan vi berätta mer.

Bredband

 • Tillgången till bredband ser olika ut på olika orter.
 • Din leverantör av bredband kan berätta mer om vilken utrustning du behöver och vilka alternativ du kan välja mellan. Om något krånglar kontaktar du leverantören direkt.

E-faktura

 • Vi är inte anslutna till E-fakura men om du önskar kan du via din bank göra en stående överföring på hyresbeloppet från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Ring gärna 0417-21000 så kan vi berätta mer. Vi skickar hyresavierna med e-post.

El-abonnemang

 • Du måste teckna ett el-abonnemang för din lägenhet. Kontakta din elleverantör för information.
 • Vi anmäler till nätägaren vem som flyttar in respektive ut, men vi rekomenderar att ni gör ett aktivt val av leverantör och avtal för att få ett prisvärt elavtal.

Felanmälan

 • Om du upptäcker fel eller brister i din lägenhet är det nödvändigt att du gör felanmälan till oss så fort som möjligt. Det kan du göra på flera sätt; ring, 0417-21000 eller mejla, felanmalan@soderlenbostader.se. Använd inte mejl vid akuta eller allvarliga ärende.
 • När vi inte har öppet når du vår jour på 072-505 83 12, det kan ibland dröja ett tag innan du kopplas fram men vänta kvar tills du får svar.
 • Vänta inte med att anmäla felet! Oanmälda fel kan resultera i ännu värre skador!

Förråd

 • Till din lägenhet hör ett eller flera förrådsutrymmen.
 • Ditt förråd ska alltid vara låst, även om du inte förvarar något i det. Detta för risken att någon obehörig tar sig in förstör/skadar
 • Om du förvarar matvaror, frukt och grönt i ditt matkällarförråd, skall det ske i slutna behållare på grund risken att skadedjur lockas dit.
 • Brandfarliga ämnen fåt aldrig förvaras i förrådet

Grillning

 • Du får gärna grilla på din uteplats men tänk på att inte störa grannarna med rök och matos och tänk på brandrisken. Den som av oaktsamhet startar en brand kan ställas till ansvar.
 • Du får inte grilla med öppen låga på balkongen. Om inte dina grannar störs av matos eller liknande får du gärna använda en elgrill.

Hemförsäkring

 • För att vara skyddad om det händer något i ditt hem måste du har en hemförsäkring. Försäkringen skyddar dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, brand, vattenskada eller om något inträffat där du blivit skadeståndsskyldig.

Husdjur

 • Du får ha husdjur i lägenheten under förutsättning att du tar väl hand om dem och att de inte stör dina grannar.
 • När du rastar din hund eller katt ska du plocka upp efter den och se till att den inte förorenar i sandlådor och på lekplatser.

Hyresgästföreningen

Jour

 • Om vi ha stängt och det inträffat ett akut fel som inte kan vänta till nästa vardag ber vi er kontakta vår jour på 072-505 83 12. Ej akuta ärende hänvisas till 0417-210 00.

P-plats

 • Du och dina gäster får parkera på den eller de parkeringsplatser som hör till din lägenhet. Finns det gästparkering är de platser till för gäster och inte för boende. Tänk på att inte parkera så att dina grannar blir störda, detta gäller även för dina gäster.

Rökning

 • Det är rökförbud i samtliga allmänna utrymmen så som gemensamma entréer, tvättstugor och källare.
 • Du får röka hemma eller utomhus. Tänk på att tobaksrök kan upplevas som störande och besvärande av dina grannar. Visa därför alltid hänsyn. Vid avflyttning ska din lägenhet vara fri från röklukt. Du kan bli ersättningsskyldig om lägenheten är rökskadad.
 • Självklart tar du själv hand om dina fimpar.

Skadedjur och ohyra

 • Om du inte lyckas bli av med skadedjuren på egen hand kontakta oss. Vi har avtal med Anticimex och det är kostnadsfritt för dig som hyresgäst att få hjälp med saneringen. Exempel på skadedjur är olika typer av baggar, silverfiskar, myror, möss, mal, pälsängrar, getingar, kackerlackor och vägglös.
 • Många skadedjur trivs inte i rena och torra ytor. Förvara alltid livsmedel så torrt och kallt som möjligt. Gå regelbundet igenom dina livsmedel för att försäkra dig om det inte finns några skadedjur. Skulle du ändå drabbas av skadedjur i ditt kök kan du göra följande:
  Kasta alla matvaror som har varit angripna och släng soppåsen genast.
  Töm skåpet och ta bort eventuellt hyllpapper.
  Rengör alla lådor och hyllor noga, gärna med dammsugare och våt trasa.
  Kom ihåg att kasta den dammsugarpåse du har använt.
 • På anticimex hemsida finns fler tips och råd på vad du kan göra själv om du drabbas.
 • Titta i resväskan om du varit utomlands! Ofta kan man få med sig ohyra hem.

Stopp i avloppet

 • För att undvika stopp i vask, handfat eller dusch måste du rensa vattenlås och golvbrunn med jämna mellanrum. I vattenlåset och golvbrunnen samlas en massa smuts och hårbollar.
 • Om du får stopp i avloppet ska du först rensa och göra rent vattenlåset eller golvbrunnen. Kvarstår problemet efter detta kan det vara stopp i avloppsrören och då får du felanmäla detta till oss
 • Du får inte använda propplösare(kaustiksoda), detta kan skada avloppsrören. Du kan komma att bli ersättningsskyldig för skador som du orsakar.

Störningar

 • För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av grannarna. Alla är skyldiga att visa hänsyn och välvilja för att alla ska kunna trivas. Det viktigaste av allt är att använda sunt förnuft och att tala med sina grannar.
 • De flesta konflikter grannar emellan beror på höga ljud. I ett flerfamiljshus kan ingen kräva absolut tystnad. Det är livligare hos en barnfamilj än hos en ensam pensionär och så måste det få vara. Vi ska kunna leva ett normalt liv i våra lägenheter. Exempel på vanliga störningar är högt ljud från radio, TV och musikanläggning, spel från musikinstrument, hundar som skäller högt och länge, borrande och hamrande på olämpliga tider, återkommande störande fester och andra störningar.
 • Den som vid upprepade tillfällen, trots påpekande, stör sina grannar kan bli uppsagd. Tänk på Du som hyresgäst även ansvarar för att dina familjemedlemmar, gäster och inneboende inte uppträder störande.
  Vad gör jag om grannen stör?
 • I första hand rekommenderar vi att du kontaktar grannen. Det brukar lösa problemet i de flesta fall. Det kan vara så att han eller hon inte är medveten om att du blir störd. Hjälper inte det eller du inte vill kontakta din granne hör av dig till oss.
  Vad kan jag göra för att undvika att störa?
 • Håll en dämpad ljudnivå mellan klockan 22.00 och 06.00. De flesta vill ha nattro.
 • Tänk på att TV:ns och musikanläggningens ljud ska vara inställt på en lagom nivå. Tänk på hur du ställer dina högtalare. Bara genom att ändra placeringen kan du förhindra att ljudet går in till grannen. Använd hörlurar om du vill lyssna på musik eller när du spelar dator/TV-spel.
 • Försök att undvika att slå igen dörrar.
 • Du får lov att ha husdjur i lägenheten under förutsättning att du tar väl hand om dem och att de inte stör dina grannar. Är du borta på dagarna bör du ha någon som ser till husdjuren. Se till att de inte förorenar i sandlådor och på lekplatser och när du rastar din hund eller katt ska du plocka upp efter den.
 • Ta hänsyn till dina grannar när du grillar på din uteplats. Flytta grillen så långt som möjligt ut från huset och ha en kanna fylld med vatten i beredskap. Har du balkong får du endast använda elektrisk grill.

Trädgård

 • Du är ansvarig för skötsel och renhållning av din trädgård. Kontakta oss om du är osäker på vad din trädgård omfattar.
 • Om du vill ta bort buskar och träd, sätta upp plank, staket, uterum eller altantak och liknade måste du ha tillstånd av oss och ibland även myndighetslov, till exempel bygglov.För allas trivsel ska trädgården hållas i ett bra skick!

Utelåst

 • Blir du utelåst får du kontakta låssmed.
 • Har vi möjlighet försöker vi såklart att hjälpa till, men du kommer i efterhand att faktureras för arbetskostnaden.

Uteplats

 • Du är ansvarig för skötsel och renhållning av din uteplats. Om du vill lägga plattor eller sätta upp plank, staket och liknade måste du ha tillstånd av oss och ibland även myndighetslov, till exempel bygglov. Prata med oss innan.

Vatten

 • Var sparsam med vatten. Låt inte vattnet stå och rinna. Lämna inte vattenkranen öppen även om vattnet är avstängt. Om en kran droppar, toaletten rinner eller du upptäcker läckage någonstans i lägenheten eller i fastigheten i övrigt ska du anmäla felet så fort som möjligt.
 • Om du har en vattenutkastare, ta bort slang och kopplingar innan frosten kommer.

Tvättstuga och torkrum

 • Bor du i en fastighet med gemensam tvättstuga är det många som har behov av att använda tvättstugan och därför är det viktigt att alla hjälps åt att hålla ordning och sköta tvättstugan. Följ de trivselregler som finns uppsatta i tvättstugan.

Ventilation

 • Ventilationen i din bostad gör att luften inomhus byts mot luft utifrån. Det är nödvändigt med luftombyte för att leda bort fukt, lukt och föroreningar från din inomhusmiljö. Ventiler och don ska alltid vara öppna och rengöras minst två gånger om året. När ventiler och don är öppna fördelas värmen bättre i lägenheten
 • Om du har köksfläkt ska du ta ner och rengöra filtret flera gånger om året. Filtret kan diskas för hand eller i diskmaskin.
 • Det är bra för inomhusklimatet att vädra regelbundet under korta stunder. Speciellt på vintern är det viktigt att vädra rätt: så mycket öppet som möjligt under en kort stund så att värmen inte försvinner helt från lägenheten.
 • Vädra även gärna i badrummet efter duschning. Ha gärna badrumsdörren öppen en stund. Rengör också frånluftsdonet i badrummet regelbundet.